Z czego uziemienie

Uziemienie to droga skuteczna metoda obrony przed wyładowaniami atmosferycznymi. Uziemienie jest wówczas przewód dający się z przewodnika, jakim stanowi podstawa dobrze przewodząca prąd elektryczny.

Do najłatwiejszych przewodników prądu należy woda, grafit, żelazo, stal, aluminium, złoto, miedź i srebro. Przewodnik łączy ciało z naelektryzowaną ziemią dodatkowo w wniosku tego połączenia ciało naelektryzowane oddaje lub przyjmuje ładunek, w konsekwencji zmierzając do jego zobojętnienia.

Konstrukcja urządzenia uziemiającego nie jest wyjątkowo skomplikowana. Urządzenie takie podaje się z uziomu i przewodu uziomowego, przewodu łączącego, zacisku lub szyny oraz przewodów uziemiających. Są bogate typy uziemień. Do pewnych rodzajów należą: uziemienie odgromowe, pomocnicze, wydajne i ochronne.

W całości uziemienia szczególną rolę odgrywają zaciski uziemiające. Zaciski takie zbudowane są z aluminium i podają do przyłączania odgromowych przewodów do budów. Zaciski lub szyna uziemiająca są częścią układu uziemiającego budowy i pomagają połączenie elektryczne pewnej ilości przewodów w projektach uziemieniowych. Zaciski ze względu na bliską konstrukcję daje się na proste, zaprasowywane, płaskie; proste zaprasowywane; kątowe zaprasowywane płaskie; kątowe zaprasowywane; odgałęźne nakładkowo - zaprasowywane. Rodzaj zastosowanego zacisku i jego konstrukcja określana jest między innymi częścią łączonych przewodów, dostarczających do uziemienia.

Połączenie przewodu uziemiającego z uziomem winno być zbudowane dokładnie i realizować wymagania dla połączenia elektrycznego. W tym punktu wiąże się spawanie termitowe, za pomocą zacisków zaprasowywanych, zacisków gwintowych czy innych pewnych połączeń mechanicznych. Zaś połączenia mechaniczne powinny być instalowane z prowadzeniem zasad ustalonych według instrukcji wytwórcy. Przy tworzeniu instalacji odgromowej należy zwrócić szczególną uwagę na stosowane zaciski, które przede ludziom nie powinny uszkadzać uziomu ani przewodu uziemiającego. W montażu takiego sposobu duża jest wieść oraz zastosowanie zasady, że łączki i uchwyty polegające wyłącznie na połączeniu lutowanym nie zapewniają dobrej wytrzymałości mechanicznej również potrafią ulec uszkodzeniu.