Filtracja i odpylanie

Systemy odpylania mają zastosowanie praktycznie wszędzie tam, gdzie występuje zanieczyszczenie miejsc pracy suchymi pyłami o niezwykle drobnych cząstkach. Odpylanie technologiczne tego wariantu jest podawane przede wszystkim w sferze energetycznej, ceramicznej, spawalniczej, metalowej, drzewnej, farmaceutycznej oraz spożywczej. Najczęściej wprowadzanym do odpylania daniem istnieje właśnie zwany odpylacz kasetowy (cartridge dust collector).

Drinku z ważnych problemów, jakie można spotkać w zakładach produkcyjnych jest zapylenie występujące w sezonie wszelkiego rodzaju procesów produkcyjnych. Zapylenie to powstaje przede ludziom w wyniku obróbki różnego typie produktów albo podczas przesypywania lub przenoszenia materiałów sypkich. Niestety powstające pyły stanowią znacznie negatywny wpływ na zdrowie człowieka. Im mniejsze pyły, tymże zdrowsza ich szkodliwość. Co daleko, niektóre pyłki są robienie toksyczne, i nawet rakotwórcze. Nie od dziś wiadomo, że całe zapylenie pomieszczenia pracowniczego zapewne stanowić okazją zarówno dolegliwości zdrowotnych jak i chorób zawodowych. Oczywiście spośród ostatniego powodu, tak ważne jest odpylanie powietrza.

Aby systemy odpylania były efektywne, należy stosować miejscowe odciągi. Mieszkają one przede wszystkim w perspektywie ramion samonośnych, ssaw lub swego rodzaju okapów, które zlokalizowane są blisko źródła emisji zanieczyszczeń.

Na bieżąco należy zapewnić usuwanie wszystkiego rodzaju skupisk nagromadzonego pyłu. Takie działanie pomaga zapobiegać unoszeniu się i powtórnemu opadaniu pyłu. Gdy warstwa pyłu skupia się zwłaszcza na podłodze w hali produkcyjnej, należy stosować odkurzacze przemysłowe, gdyż narastająca warstwa pyłu wokół urządzeń stwarza poważne zagrożenie. Co także niezwykle prestiżowe, instalacja do odpylania nie powinna w żadnym wypadku gromadzić ładunków elektrostatycznych, gdyż grozi to doprowadzeniem skry także w skutku pożarem.

Ponadto, trzeba dbać o szczelności połączeń w instalacji. Należy wiedzieć, że wszystkie nieszczelności powodują branie się pyłu na zewnątrz a co wewnątrz tym idzie zmniejszają skuteczność odpylania.